CSALÁDI KRÓNIKÁINK
 


       
 

ÜDVÖZÖLJÜK A KAJÁN CSALÁD HONLAPJÁN
Jelen honlapunkkal  KAJÁN JULIANNA édesanyám családja előtt tisztelgünk.
 

KAJÁN NÉVFELVIDÉKI KAJÁNOKMO.-i KAJÁNOKERDÉLYI KAJÁNOKKAJÁNOK

Majd 30 év – laikusból lassan amatőrré váló – családkutatás részbeni összefoglalására tesz kísérletet családfánk megjelentetése. Célja elsősorban a további kapcsolódások lehetővé tétele, de nem nélkülözi a büszkeség indítékát sem.
Kialakulása vélhetően jó példa arra, hogy a kutatásban az egyre szélesebbre nyíló távlatok szükségszerűen maguk után vonják a kutatás rendszerének menet közbeni, alapos átalakítását, amely veszteségekkel, illetve dupla munkával is
együtt jár. 

Előbb technikai lehetőségeket kihasználva képekkel gazdagon illusztrált
album formátumban készült a családi krónika családonként, először a saját családunk, majd anyáink, nagyanyáink és végül menyeink családjairól.

A szájhagyomány, az irataink és kutatásaink összefoglalásai ezek a  könyvek, a szlovákiai és magyarországi családok kollektív munkájának eredményei, melyeknek első kötete 1993-ban született és íródik azóta is tovább.

Később már WEB lap készítésére is alkalmas
rajzoló programot vettünk igénybe.

Ennek a folyamatnak az eredményét mutatjuk most be az alábbi családok ismertetésével, melyek a Sztrányai családon keresztül egy ősfában, azaz az anyai ágakkal kiegészített családfában egyesülnek.

Ezek a  saját családjaink:

a
SZTRÁNYAY (Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi,   Mikovinyi,  Pongrácz), a ZÁNYI,
anyáink, nagyanyáink, dédanyáink családjai: a KAJÁN , a SKONDA, a  SCHREINER, a JANCSÓ, a GLATZ.    menyeink családjai:  a GEIGER, a NEHÉZ, a CHOVAN.                                                         
                            

Honlapjaik elérhetők erről a lapról is.   
 

A családok és krónikáik folyamatosan kerülnek bemutatásra és esetenként aktualizálásra. A Sztrányay család keretében mutatjuk be a régebbi korokban, a feleségek révén rokonná vált családokat is, így a családok érintett ágait.

A
program adta megoldásokat próbáltuk maximálisan kihasználni, hiszen lehetőséget ad arra, hogy: 

    
*  ki-ki a kapcsolódó neveket ill. helyeket könnyen megtalálja,
    
*  a családfán szereplő személyekről összegyűjtött információkat és képeket megismerje,
    
*  minden esetben megtalálja a forrásainkat is, 
    
* nemcsak teljes családfákat hanem esetenként családfa töredékeket is megismerjen és esetleg kapcsolódjon          
       feldolgozásunkhoz, 
    
*  az anyai családfákat is hozzákötöttük az alap családfánkhoz, az "ősfa" követelményeinek megfelelően,
    
*  a személyiségi jogokat is figyelembe véve, az élő személyeknek csak a nevét tesszük közzé. 


Állapot: 2011 április.

Sztrányai György és neje Zányi Ildikó 

Kérjük küldje el észrevételeit, minket érdekel!
Kérdéseire szívesen válaszolunk!
 Levélcímünk: 
                             

Látogatóink száma: