ERDÉLYI KAJÁN CSALÁDOK
 GYULA bán                  Hivatalai


                  Birtokai
 
 


Erdélyben
a Kan/Kean  nemzetségnek leghíresebb tagja: Gyula bán volt (kb.1180-1238) (1). Az okiratok  öregebb Gyula néven említik.
    1201-ben erdélyi vajda,
    1202–1204. országbíró, a mellett (1202–1203) csanádi és (1204.) nyitrai főispán;
    1206-ban bodrogi és 1207-ben amellett még soproni főispán is;
    1208–1211. csak Bodrog megye főispánja;
    1212–1213. másodszor országbíró és mellette Bács megye főispánja;
    1213-ban szlavóniai bán és Vasmegye főispánja;
    1214-ben vajda, bán, somogyi és szolnoki főispán;
    1215–1218 nádor és 1215-ben soproni főispán;
    1219-ben szlavóniai bán, somogyi és szolnoki főispán,
    1220–1221 bodrogi, szolnoki és kevei főispán,
    1221-ben a királyné udvarbírája és Bodrog megye főispánja;
    1222-ben másodszor nádor, mely hivatalban 1226-ig marad és mely mellett (1222– 
    1224) bodrogi, (1224) aradi és (1224–1226) soproni főispán is volt;
    1229–1231 szlavóniai bán;
    1232-ben amellett még országbíró is;
    1233-tól 1235-ig szlavóniai bán, és ez a róla szóló utolsó hír.

II. András halála után őt is felségsértéssel vádolták, mire a király és az országnagyok egybehangzó ítélete alapján börtönnel sújtották. Micsoda főbenjáró bűntetteket követett el, nem tudni. Börtönben halt meg,  halála éve azonban nem bizonyos. 1240-ben már határozottan mint néhairól van róla szó.

Erdélyben a család birtokában volt Gyula, Megyes, Mikeszásza, Miklósfalu, Tóbiásfalu és Abrudbánya a verőczemegyei Nekcse (Nasicz), Giez (Gazje) és Novák, pozsegamegyei Gyula mesterföldje stb.

Birtokainak nagyobb része Baranya megyében volt pl.Siklós, Harsány, Szentegyed, Makófalva,  Szilvás egy része, Aranyos, Szomorév, Petend, Almás, Szalóktelek stb.

 
 

XVII. század

       1642, 1676
       1738
 

 
Részletes kutatás nélkül is találkozunk a Kaján család tagjaival Erdély különböző helyein.

Hatolykán
Kajan Nicolaus, Georgius, Laurencius, Joannes
lófők éltek,
Deés Aknán
Kajan Márton nevével találkozhatunk,
 

XX.-XXI. század
 

Az viszont bizonyos, hogy nagy számban élnek ma is Kajánok az erdélyi Hatujka fürdőn, Kovászna megyében. Személyes találkozóra csak egyszer került sor. Ennek emlékét őrzik a képek:
 

.

Kaján család apraja, nagyja, 2001.
 
A családfájuk elkészítésére egyenlőre nem került sor.                                                                                   
                                                                                            
KEZDŐLAP