KAJÁN CSALÁD EREDETE
 

Eredet

       
X.sz.
     
   Skythia

 

Keszi törzs
    Ond, Ete
         XIII.sz.

Kean/Kaján


Kán nemzetség
     
  XI.-XIV.sz.       
             Gyula bán
         


           László vajda
         
         


            Kán László

         XVI.sz.     
   XVII.sz.

 

Forrás: Kazinczy István: Nadány.2002.c.könyvben szereplő dokumentumok

A magyarság beköltözésekor 108 nemzetségből állt (Kézai). A hét vezér egyike Ond, akinek nemzetsége a második azon nemzetségekből, akik „Szittyiából kijöttek „.

A nemzetség első szállása a felső Tisza vidéke, majd a Duna-Tisza köze, ill. a Körösök és Berettyó alsó szakasza, majd a Maros vidéke (Pusztakalán, Kiskalán), a Hunyad megyei hegyvidék, váruk pedig Csongrád lett (mellette Kajánújfalu, régi szálláshelyre utal) (1).
(1) Dr..Karácsony János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. MTA .  Bp.1900. 7.o. 155.o, 159.o. 

A
Kalán, Vata (később Csolt, Solt, Cholt) és Borsa (Barsa) nemzetségek egy, a Keszi törzsbe tartoznak. A Kalánok nemzetsége adta a törzsfőket így Ondot és fiát Etét (2).
(2) Győrffy György: Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig. In:MT I/1.1984. 616 o. , 706.o.,

Az Etétől származó nemzetséget Kalánnak, később Bárnak (Baár, Boor, Bor) mondják (1). Ősi
címerük: mint a törzsfői nemzetségek általában; valószínűleg eredetileg veres pajzsban fél arany oroszlán szerepelt (3).
(3) Csoma József : Magyar nemzetségi címerek. MTA Bp.1904. 1256 o.

 A magyar őskrónika szerint Kean (Kaján) harcban állt testvérével Kalánnal (4).
(4) Makkai László: Erdély a középkori Magyar Királyságban (896-1526). In:ET I.   1987.

Mindketten
Ondnak és fiának, Etének a leszármazottai. Egyes vélemények szerint ebben a harcban Beliud/Béld segítette Kalánt, mivel annak leányát bírta nőül. Ez a Beliud tanácsolta Géza fejedelem és Sarolt (az erdélyi gyula Zombor leánya) házasságát (3).


István király -. aki több évtizedes harcot folytatott, hogy uralmát kiterjessze a keleti országrészre is - az 1020-as évek időszakában számolt le a Vaták egykor törzsbéli testvérnemzetének bőjével, a bolgárok támogatását élvező Keánnal (Kajánnal) (5).
(5) Kristó Gyula: Az egyház- és államszervezet Szent István korában. História.1988/4.


Ete után nem tartanak nyilván több törzsi vezért a Keszik élén. Ez azt valószínűsíti, hogy  megindult a nemzetségekre való széttöredezés folyamata (X. sz. második harmada) (6).
(6) Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségtől Szent István államáig. Elvek Utak Magvető.  Bp.1980. 468.o.

1257-ben személynévként találkozhatunk a
Kaján névvel a monostor-jáki nemesek között.

A nemzetségek között szerepel Keán/Kán, Keán/Kaján,
Kalán, Kölcse, Nána...


A XIII. sz.-ban a
Kán mint nemzetségi név is ismeretes, amennyiben egyszer «Kan», máskor a «Kean» alakban szerepel. A főleg Baranya megyében szerepelt nemzetség két főágra oszlott:
  Beremendi és Siklósi ágra.
Egyik ága a XIII. században és a XIV. század elején Erdélyben tevékenykedett. Több említésre méltó, magas rangú tagja volt a nemzetségnek. Ez az időszak IV.Béla és fia V.István uralkodása ill. viszálya,  a tatárjárás és IV.Kún László uralkodásának az idejére esik. Ez az időszak igen viharos, nehéz és viszályokkal terhes volt.

A nemzetség
leghíresebb tagja a Kán nembéli Gyula bán volt (kb.1180-1238 előtt) , aki II.András alatt számtalan magas tisztséget töltött be (nádor, országbíró, több megye főispánja, szlavónai bán stb.). A király halála után felségsértési váddal börtönbe zárták, ott is halt meg.

László vajda
kún felesége révén V. Istvánnal kerül rokoni kapcsolatba. Ennek révén a kegyvesztéssel elvesztett vagyont visszaszerzi. 1264-ben mégis a király ellen lép fel, veszít és kikerül a vezető emberek közül.
.
Kán László 1297-1315 Erdélyi vajda, szolnoki ispán. Amikor Otto Erdélybe jött, akkor elfogatta és a Szent Koronát is elvette tőle. Károly Róbert csak 1308-ben tudta tőle visszaszerezni. Miután kitették a vajdaságból és ezért fellázadt, leverték és javaitól megfosztották.
 
A sok azonos nevű, egy időben tevékenykedő történelmi szereplő között igen nehéz a nemzedékrendeket felrajzolni. A kutatók által összeállított genealógiai táblák alapján próbáltuk meg bemutatni a nemzetség néhány ágát ill. tagjait.
A Kán nemzetség egyes tagjaira vonatkozó részletes adatok a Családfa töredékek összeállításban találhatók, melyen betűrendes mutató segíti a keresett név és hely megtalálását. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

A Heves megyei Tar községben
 egy 1570. évi összeírásban,  találkozhatunk Kaján Benedek, Bálint, Tamás és Péter nevével.
Feltehetően nem sokan maradtak a hódolt területeken, hanem északabbra húzódtak. Ezt igazolja sűrűbb jelenlétük a későbbi századokban a Felvidéken.

A Kaján névvel a XVII. században találkozhatunk ismét az egyik családi ág megnemesítése alkalmával a Felvidéken Trencsén megyében. Nagyobb számban Nyitra és Árva megyében éltek.
 

                                                                                      KEZDŐLAPKAJÁN NÉV