A KAJÁN  NÉV EREDETE
 


 Név eredete
 
             
Személynév
              Nemzetségnév
             
               Helységnév

 
Bodrog megye

Szolnok-Doboka megye
Maros vidék

Csongrád megye
       
 
             
 Fejedelmi cím


Latin eredetű
          
Szent neveGyakorisága:
Felvidéken

        

Magyarországon

        Erdélyben

 


A
Kaján, Kaán vagy Keán, hagyományos személynév volt a hasonnevű nemzetségben.
A név valószínűleg azonos egy a török-tatár khakhan, kagan = fejedelem, uralkodó szóval, melynél a kahan és kajan olyan hangváltozást tűntet fel, minő a fehér és fejér.A régi szálláshelyekre ill. birtokokra utaló helynevek formájában is fennmaradt.

A Keán falu neve a magyarok ajkán idővel  Kaján,
Kajánd lett, a Keantó Kajántóra változott.
Kaján, Kajánd alakban rátalálunk e falura a régi Bodrog megyében a mai Gara és Katymár között.
Nagy- és Kis Kaján
Szolnok-Dobokamegye bethleni járásában, Kajántó, Kajánútja, Kajánháza  más erdélyi helynevekben maradt fenn.
A
Maros vidékén  Pusztakalán, Kiskalán,
Csongrád
mellett Kajánújfalu őrzi a nevet.


Egyes kutatók szerint nem is csak személynév, hanem Moldvában tanyázó
besenyők fejedelmi címe volt a khán.

Mások szerint
a Caetano (caetiai) latin név magyarosított változata .

Van
Cajanus nevű szentünk  a magyar korona akkori területéről (spalatoi főesperes története szerint).


Napjainkban bár a Kaján nem gyakori családnév, de a Felvidéktől Erdélyig találkozhatunk Kajánokkal. Azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy szinte az egyetlen honfoglalás kori,
ős magyar név, mely családunkba bekerült.

A Felső-Tisza vidékről, mint ősi szálláshelyről könnyen szóródhattak a Felvidék különböző részeire. Feltűnően sokan voltak és vannak
Árva megyében, de Abaújban, Trencsénben, Nyitrában és Komáromban is előfordulnak.
Ezek ma még összeköthetetlen családi ágak, csak töredékekben ismerjük és ismertetjük. Szlovákiaában a név KAJAN változata él.

A Középső Tisza vidéke is ősi szálláshelyük volt. Innen a török időkben feltehetően szintén a Felvidékre szorultak, mert nyomuk csak egy helységnévben maradt fenn.

A XIV. századtól a Baranya megyei nemzetség Siklósi és Beremendi nevet használta.

Akik a XIX. században újra megjelentek Orosházán, azok Árva megyéből érkeztek. Ez a család aztán szétszóródott, nemcsak az országban, de Kanadában és az USA-ban is él egy-egy nőági leszármazott,

Mivel a Körösök vidéke és Erdély is ősi szálláshely volt, az ott élő család is a honfoglalók, vagy a Kán nemzetség leszármazottja. A helységnevek is őrzik emléküket.

 

      Kajánok a  világban
 

Mindezek ismeretében nehéz magyarázatot találni arra, amit az Ellis Island emigrációs listáján található Kaján nevűek származási helyéről megtudtunk.

A lista szerint Kajánok nemcsak Magyarországról érkeztek Amerikába, hanem
Lengyelországból, Finnországból, Bjelorusziából, Ukrajnából is.

Ezen családok eredetének nyomon követése meghaladja lehetőségeinket, de mint érdekességet megemlítjük. 

                                                                                       KEZDŐLAPFELVIDÉKI KAJÁNOK